Prayer

Why do we say that God did not answer our prayer when He clearly answered "no"? Why not accept that answer? Did God not think bad? Whose plans and ideas to improve, or our God? And why call Master, not want to conform our will under His? If Jesus prayed to His will be, but the will of the Father, then the more we kratkogledite sinners should feel the same? Through prayer we ask God to carry out His will on Earth, not our will to be carried into heaven.

Не само што е во ред, туку Исус и не поттикнал да бидеме упорни во молитвите. Но потребно е и да си ги поставиме следниве 3 прашања:

1. Дали мојата молитва се коси со некоја Библиска заповед или учење?

2. Дали на мојата молитва и претходи некоја непокајана постапка?

3. Дали сме отворени Бог да го менува нашето срце за да ја прифатиме Божјата поинаква воља со вера дека таа е подобра за нас или некој друг?

Упорното одење со глава во ѕид против Божјата воља може во најдобар случај да резултира со Божествена дисциплинска мерка, соборување на нашата гордост, инсталирање на Павлов трн во нашето тело или живот, болка, болест, загуба и сл. Затоа, да не го предизвикуваме суверениот Бог искушувајќи го Неговото долготрпение. „Јас Господ, твојот Бог, те учам за твое добро, те водам по патот по кој треба да одиш.“ (Исаија 48:17, Bible)