Christians-Baptists in World

Христијаните-Баптисти се најголема Протестантска деноминација (црковна група) во светот, со околу 100 милиони возрасни членови во сите видови и подвидови Баптистички цркви. Most common in North America (околу 33 милиони), во Украина и во Русија (околу 3 милиони), а од Европските земји најмногу ги има во Велика Британија, Германија, Холандија и во Скандинавските земји.

Најголемо Баптистичко здружение во светот е Светската Баптистичка Алијанса (World Baptist Alliance), која обединува околу 46 милиони Христијани-Баптисти. Во Европа постои Европска Баптистичка Федерација (European Baptist Federation) која ги здружува најголемиот број Баптисти од Европа и од Блискиот Исток. Не сите Христијани-Баптисти и нивни Цркви членуваат во овие меѓународни асоцијации. Некои претпочитаат да останат надвор од секакви здружувања.

Христијаните-Баптисти се познати приврзаници на образование и знаење, докажани мирољубиви, но решителни борци за човекови права и општествена правда, за меѓучовечка толеранција и за запазување на животната средина. Нјадобра потврда за тоа се нобеловците од редовите на Христијаните-Баптисти.

БАПТИСТИ – НОБЕЛОВЦИ

Како типични примери за профилот на Христијаните-Баптисти можат да се посочат тројца добитници на Нобелова награда за мир.

Д-р Мартин Лутер Кинг (Dr. Martin Luther King Jr., 1929-1968) добитник на Нобелова награда за мир во 1964 г.). Беше Баптистички проповедник меѓу афроамериканците и решителен borecz ofтив дискриминација, particular racial. Со ненасилни средства и методи, се избори за напуштање на расната сегрегација во САД, но плати со својот живот. On it was извршен атентат од кој почина, на 39-годишна возраст. Светски познат е неговиот говор „Имам свој сон“ (I have a dream) in which he expresses his belief that one day неговата земја луѓето ќе се ценат според нивните вредности, а не според бојата на кожата. Беше моќен комуникатор.

Џими Картер (Jimmy Carter, 1924 -) добитник на Нобелова награда за мир во 2002 g. Chairman of US and it позиција, среде „студената војна“ меѓу блоковите, establish peaceful cooperation with the then angry ideological opponents of the US - USSR and China. Known as "najmiroljubiviot president in history US ".

Aл Гор (Albert Arnold Gore, Jr., 1948 – ) добитник на Нобелова награда за мир во 2007 г.). Former Vice President САД. Решителен борец за запазување на животната средина и иницијатор на меѓународни акции за амортизирање на климатските промени причинети од загадувањето на животната средина.

Овие тројца Баптисти нобеловци ги отсликуваат високите доблести кои се развиваат во Христијанските Баптистички семејства и цркви, во поглед на заложбите за еднаквост на сите луѓе (Кинг), за мир во светот (Картер) и за силна еколошка свест (Mountains).